Spring til indhold

Bestyrelser

Her kan du læse om bestyrelserne på dagtilbud og skole, om deres opbygning og arbejde.

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen i Område Kildedam er en fællesbestyrelse for de syv børnehuse og Dagplejen.
Hvert børnehus og Dagplejen har sit eget forældreråd, og det er repræsentanter fra de syv forældreråd der sidder i den fælles forældrebestyrelse.

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen i Område Kildedam er en fællesbestyrelsen for de seks skoleafdelinger.
Hver skoleafdeling har sit eget afdelingsforældreråd, og det er repræsentanter fra de seks skoleafdelinger der sidder i den fælles skolebestyrelse.

Om bestyrelsernes arbejde

Bestyrelserne har indflydelse på områdets virksomhed inden for rammerne af Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Kommunens Styrelsesvedtægt.
Bestyrelsen har en række pålagte opgaver ifølge lovgivningen og skal gennem principper sætte retning for områdets virksomhed.

 Feedback

Sidst opdateret

07.12.2016

Ansvarlig redaktør

Marianne Klarskov